Om biodynamisk

Biodynamisk kvalitet

 

 

 

 

 

Biodynamiske Demeter-produkter

er økologiske - og lidt mere (og mindre) end det.

 

Biodynamiske avlere har, forenklet sagt, ekstra fokus på fødevarekvalitet, sundhed og jordens frugtbarhed. Forskellen på biodynamisk og økologisk dyrkning er f.eks., at der ikke må bruges gylle fra konventionelle landbrug på biodynamiske marker, og at husdyr må kun fodres med biodynamisk og økologisk foder.

 

Et biodynamisk jordbrug skal altid opfylde de økologiske regler, og kontrolleres herhjemme af staten. De fleste biodynamikere vælger desuden at følge de internationale Demeter-regler, der på flere områder stiller større krav til dyrkning, dyrehold og fødevarekvalitet end økologireglerne. Demeter-reglerne kontrolleres særskilt af en Demeterkontrol, så landmænd og virksomheder, der er Demeter-godkendt, bliver kontrolleret dobbelt.

 

Forarbejdningen af Demeter-produkter er også underlagt skrappere regler end økologiske varer: f.eks. er kun i alt 14 tilsætningsstoffer tilladt mod 45 i økologiske, og det er ikke tilladt at homogenisere eller UHT-behandle (Ultra Høj Temperatur) biodynamisk Demeter-mærket mælk.

 

 

Særlige principper og metoder - og videnskabelige resultater

 

Biodynamisk dyrkning bygger på princippet om, at et landbrug skal være en helhed, en levende organisme, hvor jord, planter, husdyr, naturelementer og mennesker er aktive ”organer”, der alle er vigtige for organismens livskraft og balance. Der er derfor husdyr på biodynamiske landbrug i modsætning til mange økologiske brug, der ofte kun har planteavl. Kompost af husdyrenes gødning giver næring til jordens mikroliv og giver mere humus i jorden.

 

En anden vigtig forskel er brugen af de særlige biodynamiske præparater til gødning og marker. Det er styrkende midler, som landmændene laver af urter, kogødning og kvarts. De bruges i små, nærmest homøopatiske mængder, for at øge jordens frugtbarhed og afgrødernes sundhed.

Kontrollerede langtidsforsøg viser, at den biodynamiske metode er den bedste til at opbygge jordens humusindhold og til at binde CO2 i jorden – hvilket har positiv betydning for klimaudviklingen.

 

 

Hjemmesiden er oprettet af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug med støtte af projektmidler til lokal biodynamisk afsætning

fra Fonden for økologisk landbrug i 2014.

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj/Århus, Tlf. 86199445, mail biodynamisk-forening(at)mail.tele.dk