Højbo - Brande

Højbo

 

Nordlundvej 105

7330 Brande

Tlf. 4116 4842

mail: khmbiogroent(at)hotmail.com

www.khmhojbo.dk

 

Højbo ligger lidt uden for Brande, omgivet af skov, sø og mose. På gårdens 34 ha dyrker Karl Henning Mikkelsen korn, kartofler og grøntsager samt kløvergræs, der dels anvendes til foder til dyrene (ca 20 simmentaler-kvæg) og dels indgår som et vigtigt led i sædskiftet.

 

Højbo er siden 1998 drevet økologisk og siden 2006 dyrket biodynamisk. “Jeg var ikke i tvivl om, at det var gennem de biodynamiske principper, jeg kunne dyrke de bedste kvalitetsprodukter", siger Karl Henning Mikkelsen. "Gennem megen inspiration fra andre biodynamiske landmænd, ikke mindst den helt enestående Alex Podolinsky fra Australien og mine egne erfaringer med fokus på jordens frugtbarhed gennem de ca. 10 år, er der sket en markant forbedring af jordkvaliteten. Der er nu en helt anden jordstruktur, både i det magre sand og i det mere tætte morjord. Hvad der på ingen måde lykkedes at dyrke i starten, kan nu dyrkes med succes, og jeg vander ikke. Forudsætningen for sunde produkter / afgrøder er tilstede, når der er opbygget en sund jordstruktur. Planterne kan vokse gennem naturlig vækst og afgrødernes smag, duft og holdbarhed bliver markant forbedret."

 

”Hemmeligheden” bag dette er en kombination af et godt sædskifte med kløvergræs, kvæg der afgræsser, omhyggelig pleje af græsmarken, de biodynamiske præparater til marker og ikke mindst et grundigt arbejde med komposten. Kompostens betydning i jordens opbygning er nok det, der har fascineret mig mest," siger Karl Henning Mikkelsen. "Når vi virkelig begynder at forstå at samarbejde med naturen og dens iboende kræfter, er mere muligt end vi nu aner".

Læs mere om Karl Hennings resultater i en artikel fra Effektivt Landbrug.

 

Grøntsagerne sælges mest direkte fra gården samt til Kvickly i Brande og til Maria Økobutik i Give. Desuden til grossistfirmaet Solhjulet, der leverer til torvehandlere, butikker og restauranter.

Kød fra gårdens Simmentaler-kvæg sælges til private efter nærmere aftale.

Højbo har en størrelse og mange forskellige gøremål, der passer godt til mennesker, der gerne vil arbejde med landbrug på “skånsomme vilkår”. Karl Henning har gode erfaringer med socialøkonomiske aktiviteter på Højbo

Karl Henning holder grundkurser om biodynamisk dyrkning og giver gerne vejledning i forbindelse med omlægning / opstart til biodynamisk dyrkning.

 

Følg livet på Højbo's facebookside

Hjemmesiden er oprettet af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug med støtte af projektmidler til lokal biodynamisk afsætning

fra Fonden for økologisk landbrug i 2014.

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj/Århus, Tlf. 86199445, mail biodynamisk-forening(at)mail.tele.dk