Hedeagergård - Ølgod

Hedeagergård

 

Lynevej 9

6870 Ølgod

Tlf. 21 78 41 68

mail: info(at)hedeager.info

 

Salg af kød og pølser fra egne dyr

Hedeagergård har dybe historiske rødder – og en masse nytænkende aktiviteter. Gitte og Chris Hedeager er 12. generation på gården, og holder fast en af de klassiske kvaliteter på en gård, nemlig mangfoldighed: der er både køer, grise og høns, hund og katte. Og en stor variation af planter i form af urter i græsmarkerne, levende hegn, blandet skov og engarealer med stor artsrigdom.

Gården er på 50 ha, og det har den været i mange årtier – Chris har ikke købt naboejendomme, når de har været til salg, fordi han hellere vil arbejde med kvalitet end kvantitet.

 

Hedeagergård har været drevet økologisk siden 1997, og i 2011 valgte Gitte og Chris at gå den biodynamiske vej for at styrke sundheden i de produkter, de dyrker til forbrugerne.

 

Gården er Demeter-godkendt, og mælken bliver leveret til Mejeriet Naturmælk, der har en række biodynamiske produkter.

 

Chris Hedeager er også en ivrig iværksætter og handelsmand. Han får lavet spegepølser og fars af kød fra gårdens egne dyr hos en Demeter-godkendt slagter. Produkterne kan købes på gården og i flere helsekostforretninger. Chris er ofte med på fødevaremarkeder og præsentere sine produkter, ofte hjulpet af datteren Mona.

 

Sociale aktiviteter: Hedeagergård skal efter planen udvikles til at blive et sted, hvor også mennesker med nedsat arbejdsevne og særlige behov kan opleve glæden ved at have med husdyr, jord, planter og naturen at gøre. Chris har kontakt med kommunen, og der kommer jævnligt personer ud på gården, som er med i en periode.

 

Se også gårdens Facebookside

Hjemmesiden er oprettet af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug med støtte af projektmidler til lokal biodynamisk afsætning

fra Fonden for økologisk landbrug i 2014.

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj/Århus, Tlf. 86199445, mail biodynamisk-forening(at)mail.tele.dk